องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
60   คน
สถิติทั้งหมด
83981   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ไชยสอ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ลงพื้นที่สำรวจถนนบ้านไชยสอ
  ลงพื้นที่สำรวจถนนบ้านไชยสอ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอจัดกิจกรรม...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอจัดกิจกรรม...
 • เยี่ยมเยือนประชาชน
  เยี่ยมเยือนประชาชน
 • ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สม...
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สม...
 • เร่งซ่อมแซมถนน
  เร่งซ่อมแซมถนน
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนน
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนน
 • ร่วมกิจกรรมแพทย์อาสา
  ร่วมกิจกรรมแพทย์อาสา
 • ไม่ทอดทิ้งกัน
  ไม่ทอดทิ้งกัน
 • เคลียร์ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางจราจร
  เคลียร์ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางจราจร
 • \"นายก อบต.ไชยสอ\" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...
  \"นายก อบต.ไชยสอ\" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอ...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอ...
 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน...
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน...
 • เยี่ยมเยือนครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่...
  เยี่ยมเยือนครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่...
 • จบหลักสูตร!!! ปชช.ชาวตำบลไชยสอ ผ่านกา...
  จบหลักสูตร!!! ปชช.ชาวตำบลไชยสอ ผ่านกา...
 • จัดอบรบการติดตั้งและบำรุงระบบเซลล์แสง...
  จัดอบรบการติดตั้งและบำรุงระบบเซลล์แสง...
 • รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • อบต.ไชยสอ ร่วมงานประจำปี \"รวมของดีเม...
  อบต.ไชยสอ ร่วมงานประจำปี \"รวมของดีเม...
 • โครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566
นางสาวภัครดา  กาลวิบูลย์
นางสาวภัครดา กาลวิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
0655545935
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
ประธานสภา
081-3804486
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

239 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-041397 saraban@chaisor.go.th
099-3963963
0655545935
043-041397
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โทร.043-041399

ซื้อต้นราชพฤกษ์ จำนวน 60 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 12566 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓๕/๒๕๖๕ สายทาง ถนนรอบกุดมะเขือ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอน
29/05/2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านแม่ฉวี บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 031/2566 จ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเศรษฐี บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 030/2565 จ่ายจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน ทั่วไป ( 7 มิ.ย. 66 ) ขก 0023.6/ว 15225 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2566
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • โยธาไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม