องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
191   คน
สถิติทั้งหมด
110473   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ไชยสอ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
 • อบต.ไชยสอ : ประกาศวาระ พิธีลงนาม บันท...
  อบต.ไชยสอ : ประกาศวาระ พิธีลงนาม บันท...
 • อบต.ไชยสอ : ดำเนินการมอบบ้านตามโครงกา...
  อบต.ไชยสอ : ดำเนินการมอบบ้านตามโครงกา...
 • อบต.ไชยสอ : ร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่ง...
  อบต.ไชยสอ : ร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่ง...
 • อบต.ไชยสอ \"จัดใหญ่งานลอยกระทงสืบสานป...
  อบต.ไชยสอ \"จัดใหญ่งานลอยกระทงสืบสานป...
 • ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแ...
  ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแ...
 • ช่อมแซมถนน
  ช่อมแซมถนน
 • อบต.ไชยสอ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเ...
  อบต.ไชยสอ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเ...
 • ‘อบต.ไชยสอ’ ชวนเที่ยวงานลอยกระทงกุดไ...
  ‘อบต.ไชยสอ’ ชวนเที่ยวงานลอยกระทงกุดไ...
 • ร่วมงานบุญ สืบสานประเพณีงานทอดกฐิน
  ร่วมงานบุญ สืบสานประเพณีงานทอดกฐิน
 • ร่วมพิธีเปิด การแสดงสินค้า OTOP ผลิตภ...
  ร่วมพิธีเปิด การแสดงสินค้า OTOP ผลิตภ...
 • ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน...
  ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน...
 • กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 • ป้องกันตลิ่งทรุด
  ป้องกันตลิ่งทรุด
 • ลงพื้นที่สำรวจตลิ่งลำเชิญ บริเวณบ้านท...
  ลงพื้นที่สำรวจตลิ่งลำเชิญ บริเวณบ้านท...
 • กองช่างซ่อมถนนภายในพื้นที่ตำบลไชยสอ
  กองช่างซ่อมถนนภายในพื้นที่ตำบลไชยสอ
 • ร่วมประชุม
  ร่วมประชุม
 • ร่วมแสดงความยินดี
  ร่วมแสดงความยินดี
นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
ประธานสภา
081-3804486
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

239 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-041397 saraban@chaisor.go.th
099-3963963
043-041397
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โทร.043-041399

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างและประดับไฟแสงสี สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 งบประมาณรายจ่่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศาลปกครอง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธ.ธกส
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • ธ.ออมสิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมจัดหางาน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม