องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
129145   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ไชยสอ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ...
  อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ...
 • อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อส...
  อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อส...
 • 2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้...
  2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้...
 • อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉา...
  อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉา...
 • ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน...
  ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน...
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที...
  ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที...
 • อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้...
  อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้...
 • อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักย...
  อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักย...
 • \"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอช...
  \"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอช...
 • ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีส...
  ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีส...
 • งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\...
  งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\...
 • \"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจก...
  \"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจก...
 • พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของ...
  พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของ...
 • ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีกาชาดประจำปี...
  ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีกาชาดประจำปี...
 • เตรียมความพร้อม ตรวจสอบแนวก่อสร้างถนน...
  เตรียมความพร้อม ตรวจสอบแนวก่อสร้างถนน...
 • การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแ...
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแ...
 • เกษตรกร 2 อำเภอ ช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล...
  เกษตรกร 2 อำเภอ ช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล...
 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ....
  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ....
นายวีระพงษ์ พิบูลย์
นายวีระพงษ์ พิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
090-031-1117
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
ประธานสภา
081-3804486
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

239 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-041397 saraban@chaisor.go.th
095-581-2455
090-031-1117
043-041397
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โทร.043-041399

ภ.ง.ด.7 15/12/2566     102
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเลียบลำห้วยทางควาย หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่่น แบบแปลนเลขที่ 018/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเลียบลำห้วยหนองไผ่ล้อม ถึงกุดไชยสอ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 029/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 (ตำบลโนนอุดม) บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 027/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567
จ้างก่อสร้างถนนดินและเสริมผิวหินคลุก สายทาง ถนนสู่แหล่งการเกษตรด้านข้างเอี่ยมเส็ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 024/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2567
จ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งการเกษตร สายทาง นานายประเสริฐ สาศรี ถึงห้วยห้วยแล้ง (ปากตก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 038/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ( 20 พ.ค. 67 ) ขก 0023.6/ว13583
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป ( 17 พ.ค. 67 ) ขก๐๐๒๓.๑/๑๓๕๓๖
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธ.ออมสิน
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมทางหลวง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์