องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-396-3963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
651   คน
สถิติทั้งหมด
154643   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
\"อบต.ไชยสอ\" จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
\"อบต.ไชยสอ\" จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
 4   2
\"อบต.ไชยสอ\" จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทยเดิม มีพุทธศาสนิกชนร่วมบุญจำนวนมาก
\"อบต.ไชยสอ\" จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทยเดิม มีพุทธศาสนิกชนร่วมบุญจำนวนมาก
 11   2
ลงพื้นที่ตรวจงาน ทำถนนแอสฟัลท์ติก ในพื้นที่ตำบลไชยสอ จำนวน 4 เส้นทาง
ลงพื้นที่ตรวจงาน ทำถนนแอสฟัลท์ติก ในพื้นที่ตำบลไชยสอ จำนวน 4 เส้นทาง
 4   24
ลงพื้นที่ตรวจงานวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสังข์ ม.5 ตำบลไชยสอ ชุดไม่พร้อมแต่ใจพร้อมลุย
ลงพื้นที่ตรวจงานวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสังข์ ม.5 ตำบลไชยสอ ชุดไม่พร้อมแต่ใจพร้อมลุย
 4   22
อบต.ไชยสอ พ่นหมอกควันและสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง
อบต.ไชยสอ พ่นหมอกควันและสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง
 9   34
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลไชยสอ
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลไชยสอ
 4   27
กองช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่ตำบลไชยสอ
กองช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่ตำบลไชยสอ
 3   28
โครงการ “นายอำเภอพาเข้าวัด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดโนนสะอาด บ้านไชยสอ หมู่ ๒ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ “นายอำเภอพาเข้าวัด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดโนนสะอาด บ้านไชยสอ หมู่ ๒ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 6   33
วันข้าวและชาวนาไทย เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนา หนุนใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต พร้อมชูข้าวทับทิมชุมแพ อันเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงและจังหวัดขอนแก่นกำลังดำเนินการผลักดันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
วันข้าวและชาวนาไทย เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนา หนุนใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต พร้อมชูข้าวทับทิมชุมแพ อันเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงและจังหวัดขอนแก่นกำลังดำเนินการผลักดันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
 22   39
ร่วมแรงร่วมใจ...นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น
ร่วมแรงร่วมใจ...นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 4   30
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ “สนับสนุนทราบกำจัดลูกน้ำยุงลาย”
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ “สนับสนุนทราบกำจัดลูกน้ำยุงลาย”
 4   35
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมแพ มอบ เก้าอี้ เครื่องใช้สำนักงาน ที่ใช้แล้ว ให้กับแก่ รร.บ้านไชยสอ และ รร.บ้านหนองสังข์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมแพ มอบ เก้าอี้ เครื่องใช้สำนักงาน ที่ใช้แล้ว ให้กับแก่ รร.บ้านไชยสอ และ รร.บ้านหนองสังข์
 4   27
อบต.ไชยสอ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
อบต.ไชยสอ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
 20   39
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
 7   48
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน
 10   42
อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จำนวน 4 เส้น
อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จำนวน 4 เส้น
 4   43
2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้ำตาล ประชุมร่วมหาทางช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำน้ำเชิญ
2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้ำตาล ประชุมร่วมหาทางช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำน้ำเชิญ
 4   41
อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
 5   52
ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน หลังถูกแรงลมพายุพัดล้มขวางถนนในหลายพื้นที่ ต.ไชยสอ
ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน หลังถูกแรงลมพายุพัดล้มขวางถนนในหลายพื้นที่ ต.ไชยสอ
 4   47
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที่รับผิดชอบให้กับประชาชน บ้านน้อยนางาม
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที่รับผิดชอบให้กับประชาชน บ้านน้อยนางาม
 4   62
อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่สร้างบ้าน โครงการ\" สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2567\"
อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่สร้างบ้าน โครงการ\" สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2567\"
 4   56
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรเทศกาลวันสงกรานต์  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรเทศกาลวันสงกรานต์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
 20   77
\"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
\"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
 4   60
ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีสานยอดเยี่ยม และติด 1ใน5 (ได้ลำดับที่4) ต้องยอมรับคนที่ได้ที่1,2,3สวยจริงๆ จนกรรมการลำบากใจในการตัดสิน
ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีสานยอดเยี่ยม และติด 1ใน5 (ได้ลำดับที่4) ต้องยอมรับคนที่ได้ที่1,2,3สวยจริงๆ จนกรรมการลำบากใจในการตัดสิน
 14   94
งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\" ในงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางบริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\" ในงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางบริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
 9   89
\"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดโนนสะอาด บ้านไชยสอ
\"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดโนนสะอาด บ้านไชยสอ
 15   88
พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567
พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567
 4   86


หน้าที่ 1ทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>