องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
187   คน
สถิติทั้งหมด
110469   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
 6   10
อบต.ไชยสอ : ประกาศวาระ พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อบต.ไชยสอ : ประกาศวาระ พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 11   13
อบต.ไชยสอ : ดำเนินการมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.ไชยสอ : ดำเนินการมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 14   16
อบต.ไชยสอ : ร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
อบต.ไชยสอ : ร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
 10   17
อบต.ไชยสอ \"จัดใหญ่งานลอยกระทงสืบสานประเพณีอย่างยิ่งใหญ่\"
อบต.ไชยสอ \"จัดใหญ่งานลอยกระทงสืบสานประเพณีอย่างยิ่งใหญ่\"
 19   17
ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ภายในเดือนธันวาคม 2566
ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ภายในเดือนธันวาคม 2566
 1   19
ช่อมแซมถนน
ช่อมแซมถนน
 4   21
อบต.ไชยสอ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเภอชุมแพ
อบต.ไชยสอ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเภอชุมแพ
 7   34
 ‘อบต.ไชยสอ’ ชวนเที่ยวงานลอยกระทงกุดไชยสอ สายน้ำแห่งชีวิต-สืบสานประเพณีไทยท้องถิ่น
‘อบต.ไชยสอ’ ชวนเที่ยวงานลอยกระทงกุดไชยสอ สายน้ำแห่งชีวิต-สืบสานประเพณีไทยท้องถิ่น
 3   36
ร่วมงานบุญ สืบสานประเพณีงานทอดกฐิน
ร่วมงานบุญ สืบสานประเพณีงานทอดกฐิน
 8   29
ร่วมพิธีเปิด การแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดประชารัฐประชารัฐคนไทยยิ้มได้
ร่วมพิธีเปิด การแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดประชารัฐประชารัฐคนไทยยิ้มได้
 8   34
 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
 6   33
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 4   27
ป้องกันตลิ่งทรุด
ป้องกันตลิ่งทรุด
 4   33
ลงพื้นที่สำรวจตลิ่งลำเชิญ บริเวณบ้านท่าเดื่อ
ลงพื้นที่สำรวจตลิ่งลำเชิญ บริเวณบ้านท่าเดื่อ
 4   35
กองช่างซ่อมถนนภายในพื้นที่ตำบลไชยสอ
กองช่างซ่อมถนนภายในพื้นที่ตำบลไชยสอ
 4   37
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
 4   49
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
 4   66
โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารปลอดภัยผู้สูงวัยสุขใจแข็งแรง ตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารปลอดภัยผู้สูงวัยสุขใจแข็งแรง ตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 4   62
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ประจำปี 2566
 6   46
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 4   57
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 4   43
มอบใบประกาศ อปพร. รุ่น 1/ 2566
มอบใบประกาศ อปพร. รุ่น 1/ 2566
 4   42
กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต
กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต
 4   48
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ประจำปี พ.ศ.2566
 4   47
จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลไชยสอ
จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลไชยสอ
 4   57
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566
 1   44


หน้าที่ 1ทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>