องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
170   คน
สถิติทั้งหมด
110452   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

06/12/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2566   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2566   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566   จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566   จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างและประดับไฟแสงสี สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 งบประมาณรายจ่่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566   จ้างเหมารถเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพื่อใช้ในขบวนแห่กระทง สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566   ซื้อถ้วยรางวัลประกวดกระทงและนางนพมาศ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566   ซื้อกล้องวงจรปิดไร้สายและอุกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. จำนวน 28 ลบ.ม. สำหรับซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานกิจกรรมกุดไชยสอ บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. จำนวน 28 ลบ.ม. สำหรับซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานกิจกรรมกุดไชยสอ บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. จำนวน 28 ลบ.ม. สำหรับซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานกิจกรรมกุดไชยสอ บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. จำนวน 28 ลบ.ม. สำหรับซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานกิจกรรมกุดไชยสอ บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. จำนวน 28 ลบ.ม. สำหรับซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานกิจกรรมกุดไชยสอ บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 85-2904 จังหวัดขอนแก่น รหัสพัสดุ 005-58-0002 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/2566   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2566   รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
24/10/2566   รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
20/10/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง