องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
187   คน
สถิติทั้งหมด
110469   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
นายทศพร ประดับเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0636278500
นายชัยอนันต์ กัสปะ
หัวหน้าสำนักปลัด
0895748504
นายพยุงเกียรติ ผกามาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0846290274