องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
181   คน
สถิติทั้งหมด
110463   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

คณะผู้บริหาร

นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
นายลำดวน อินพินิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ (คนที่ 1)
0950508372
นายอภิสิทธิ์ ใจเอื้อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ (คนที่ 2)
0802758264
นายไชยา ลาสอน
เลขานุการ นายกอบต.
0654140578
นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
นายทศพร ประดับเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0636278500
นายชัยอนันต์ กัสปะ
หัวหน้าสำนักปลัด
0895748504
นายพยุงเกียรติ ผกามาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0846290274