องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
185   คน
สถิติทั้งหมด
110467   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

สมาชิกสภา

นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
ประธานสภา
081-3804486
นางจันทร์แรม สงศรีดา
รองประธานสภา
0947699275
นายพัสกร พิมสาร
ส.อบต.ม.2
0626202204
นายคำพอง เพียนาราศ
ส.อบต.ม.3
0831518061
นายณรงค์ บรรเลง
ส.อบต.ม.5
0943896185
นางชนสรณ์ พนมภูมิ
ส.อบต.ม.6
0810732779