องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
169   คน
สถิติทั้งหมด
110451   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต 

ลงข่าว: 24/08/2566    4   47

นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เข้าร่วมกิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต เพื่อเป็นการทดสอบความกล้า ความอดทน การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้สภาวะความวิกฤต และฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็ง โดยมีชุดครูฝึกจากทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๓ (ค่ายศรีพัชรินทร) เป็นผู้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด สำหรับการฝึก ทดสอบ ดังกล่าวเป็นวันที่ 4 ของการจัดอบรม เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย