องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
190   คน
สถิติทั้งหมด
110472   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

มอบใบประกาศ อปพร. รุ่น 1/ 2566 

ลงข่าว: 25/08/2566    4   42

อปพร.รุ่น 1/2566.......นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธาน ปิดอบรมโครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่น 1/ 2566 ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการออกช่วยเหลือประชาชนต่อไป