องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
175   คน
สถิติทั้งหมด
110457   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ประจำปี 2566 

ลงข่าว: 03/09/2566    6   45

พัฒนาเด็กปฐมวัย......วันนี้ (3 ก.ย.66) นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กเติบโตมีสุขภาพร่างกายและพัฒนาการที่ดีสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านทักษะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ