องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-396-3963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
175   คน
สถิติทั้งหมด
135094   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

โครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารปลอดภัยผู้สูงวัยสุขใจแข็งแรง ตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลงข่าว: 03/09/2566    4   220

อาหารปลอดภัย......นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารปลอดภัยผู้สูงวัยสุขใจแข็งแรง ตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะควบคู่กับการออกกำลังกายกับผู้สูงวัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ