องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
186   คน
สถิติทั้งหมด
110468   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

ร่วมประชุม 

ลงข่าว: 11/09/2566    4   48

ร่วมประชุม.......นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษา โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองชุมแพ ด้านใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนนำปัญหา ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เข้าที่ประชุมเพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการได้รับทราบความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง