องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
191   คน
สถิติทั้งหมด
110473   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 

ลงข่าว: 19/10/2566    4   27

วันรักต้นไม้.....นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รู้รักษ์รักษาต้นไม้ รู้คุณค่าของป่าชุมชน ณ บริเวณ วัดสุทธิไชยารม บ้านไชยสอเหนือ หมู่ที่ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น